Pertandingan melukis anti dadah 2014

Pertandingan melukis anti dadah 2014Pemenang Ping Pong MSSD Tahun 2014

Pemenang Ping Pong MSSD Tahun 2014


Pemenang Ping Pong MSSD :
Looi Kai Qi, Goh Cui Qi dan Cheah Boon Soon.
Pelatih dan Guru Pengiring: Cikgu Ng Mung Peng

Program Sarana Ibu Bapa Kali Pertama Tahun 2014

Program Sarana Ibu Bapa 2014

              Terkandung di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Sarana Ibu bapa mengandungi empat elemen iaitu penyediaan suasana pembelajaran di rumah, interaksi sosial dengan anak, komunikasi dengan anak dan sokongan terhadap kecemerlangan anak. Sarana Sekolah pula mempunyai enam elemen iaitu iklim sekolah, komunikasi berkesan, sokongan terhadap kejayaan murid, tanggungjawab bersama, keputusan bersama, kerjasama dengan komuniti dan kumpulan sokongan ibu bapa. Peranan PIBG amat penting untuk menggerakkan ibu bapa melalui Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) kerana sekolah seperti di negara maju, ibu bapa adalah penggerak utama untuk melaksanakan setiap aktiviti di luar bilik darjah. Program Sarana Ibu bapa dilaksanakan di sekolah kami untuk melibatkan ibu bapa dalam aktiviti sekolah di samping mendapatkan maklum balas daripada ibu bapa.

 Guru besar memberikan upacan dan mengalu-alukan kedatangan ibu bapa ke program Sarana Ibu Bapa 2014.
 Ibu bapa memberikan perhatian apabila penerangan diberikan.
 Guru mengedarkan soal selidik dan membimbing ibu bapa mengisi soal selidik.


Perjumpaan Pengakap Kanak-kanak Kali Pertama Tahun 2014

Perjumpaan Pengakap Kanak-kanak Kali Pertama Tahun 2014