KSSR科学与工艺世界-一年级,照顾小幼苗


                                        我用ayambrand的罐头种幼苗!
                                           看,我们的幼苗长得很高了,很开心!
                                         我们组的也不错哦!
                                         我们组种的小幼苗长得高高的!
                                           郑美善:我新年也把幼苗带回家照顾!